رویدادهای فعال تدکس ایران

رویدادهای فعال تدکس ایران
1- تِدِکس جوانان سمپاد یزد
Official Website: www.TEDxysampad.com
Telegram: @TEDxysampad
Instagram: www.instagram.com/TEDxysampad

—------------

2- تِدِکس دانشگاه تهران
Official Website: www.TEDxUniversityofTehran.com
Telegram: @TEDxUniversityofTehran
Instagram: www.instagram.com/TEDxUniversityofTehran

—------------

3- تِدِکس دانشگاه هنر
Official Website: www.TEDxTUA.com
Telegram: @TEDxTUA
Instagram: www.instagram.com/TEDxTUA

—------------

4- تِدِکس تامز (دانشگاه علوم پزشکی  تهران)
Official Website: www.TEDxTUMS.com
Telegram: @TEDxTUMS
Instagram: www.instagram.com/TEDxTUMS

—------------

5- تِدِکس دانشگاه امیرکبیر
Official Website: www.TEDxAUT.com
Telegram: @TEDxAUT
Instagram: www.instagram.com/TEDx.AUT
—------------

6- تِدِکس دانشگاه شیراز
Official Website: www.TEDx.shirazu.ac.ir
Telegram: @TEDxShirazUniversity
Instagram: www.instagram.com/TEDxShirazUniversity

—------------

7- تِدِکس نقش جهان (اصفهان)
Official Website: www.TEDxNaghsheJahan.com
Instagram: www.instagram.com/TEDxNaghsheJahan

—------------

8- تِدِکس ساری
Official Website: www.TEDxSari.com
Telegram: @TEDxSari
Instagram: www.instagram.com/TEDx_Sari

—------------

9- تِدِکس فردوسی مشهد
Official Website: www.TEDxMashhad.ir/fa
Telegram: @TEDxFerdowsiMashhad
Instagram: www.instagram.com/TEDxMashhad

—------------

10- تِدِکس تهران
Official Website: www.TEDxTehran.com
Telegram: @TEDxTehran
Instagram: www.instagram.com/TEDxTehran

—------------

11- تِدِکس کیش
Official Website: www.TEDxKish.com
Instagram: inastagram.com/TEDxKish

—------------

12- تِدِکس سَناباد مشهد
Official Website: www.TEDxSanabaad.com
Telegram: @TEDxMashhadd
Instagram: inastagram.com/TEDxSanabaad
—------------

13- تِدِکس بلوار کشاورز
Official Website: www.tedxkeshavarzblvd.com
Telegram: @tedxkeshavarzblvd
Instagram: inastagram.com/tedxkeshavarzblvd
—------------

14- تِدِکس دانشگاه گیلان
Official Website: www.tedxuniversityofguilan.com
Telegram: @TedxUniversityofGuilan
Instagram: inastagram.com/tedxuniversityofguilan
 

تداکس نوجوانان سمپاد یزد 2016

تداکس نوجوانان سمپاد یزد 2016
همایش تداکس نوجوانان سمپاد یزد 2016 (TEDxYouth@SAMPADYazd)
این همایش اولین همایش تداکس در شهر یزد و اولین همایش تداکس دانش آموزی در ایران می باشد که برگزار کنندگان آن و شرکت کنندگان آن دانش آموزان هستند. این همایش می خواهد یک روز بسیار تاثیر گذار را برای دانش آموزان مهیا کند. به دلیل اینکه نوجوانان آینده سازان جهان خود هستند، عنوان این همایش "بوم آینده" می باشد و سخنرانی های همایش می خواهد زمینه ساز تفکری نوین برای آینده نوجوانان باشد. البته این همایش تنها به سخنرانی ها محدود نمی شود و برنامه های متنوع دیگری در نظر گرفته شده است. تلاش ما بر این بوده است که بتوانیم یک حرکت خوبی را برای نوجوانان و دانش آموزان ایجاد کنیم و به کمک گسترش ایده های ارزشمند، نوجوانان خود را به تفکر نوین سوق دهیم. امیدواریم که با کمک شما به این هدف دست پیدا کنیم.

راه های ارتباطی با تداکس سال 2016 یزد:
سایت:
tedxysampad.com
کانال تلگرام
https://telegram.me/tedxysampad
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tedxysampad/
ایمیل:
contact@tedxysampad.com

  

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما
آدرس: یزد - یزد - بلوار دانشجو - بنیاد ملی نخبگان
ایمیل: info@yazdtedx.com
موبایل: 09135295402 (عرفانی نسب)