ثبت دیدگاه شما

شما دوستان عزیز می توانید دیدگاه و تعریف خود را از big picture یا کلمه ای مترادف با آن را با ما به اشتراک بگذارید. قرار است که ما کامل ترین و زیبا ترین دیدگاه را انتخاب کرده و در صفحه مجازیمان اعلام کنیم.

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما
آدرس: یزد - یزد - بلوار دانشجو - بنیاد ملی نخبگان
ایمیل: info@yazdtedx.com
موبایل: 09135295402 (عرفانی نسب)