تیم برگزار کننده

تیم برگزار کننده
  • علی محمد عرفانی نسب
  • محمد جواد حسامی فر
  • محمد نبی زاده
  • سعید فرهنگ
  • مهدی شفیعی
  • شایان شکیبا

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما
آدرس: یزد - یزد - بلوار دانشجو - بنیاد ملی نخبگان
ایمیل: info@yazdtedx.com
موبایل: 09135295402 (عرفانی نسب)