محمدمهدی جهان آرا

محمدمهدی جهان آرا
  زندگی در عصر هوش مصنوعی

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما
آدرس: یزد - یزد - بلوار دانشجو - بنیاد ملی نخبگان
ایمیل: info@yazdtedx.com
موبایل: 09135295402 (عرفانی نسب)